VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

BILDADES 1903

 

Under slutet av 1800-talet gick det fram stora väckelser i vårt land. Så var fallet även i våra bygder.

En av förgrundsgestalterna i denna väckelse var prästmannen Nylander.

Det berättas att själva högmässan i Ökna Kyrka förvandlades till ett väckelsemöte där människor sökte syndaförlåtelse och frälsningsvisshet. Dessa nyfrälsta blev kallade för läsare.

De samlades i stugorna till Gudstjänst där även prästen Nylander och andra Herrens tjänare var med och delade livets bröd åt de hungrande.

 

Ganska snart tog väckelsen uttryck i att dessa läsare sökte nya vägar utanför den etablerade Kyrkan.

Missionsföreningar bildades och från den missionsförening som bildades  i Åmjölkesbo kan man skönja upptakten av den församling som idag heter Filadelfiaförsamlingen i Kvillsfors.

I denna missionsförening fanns några medlemmar som upptäckte bibelns ord om dop i vatten och tanken på en fri biblisk Församling väcktes bland dessa som ville döpas.

 

Efter mycket bön och ingående samtal beslutade man att sända efter en man från Långrådna baptistförsamling i Kalmar län. Han hetta F.A. Johansson och kom på ett fjorton dagars besök då han hade möten och samlingar i hemmen. Under dessa möten blev dopfrågan ännu mer aktuell.

Söndagen den 29 augusti 1903 hölls en samling i Grönlid, en stuga mellan Åmjölkesbo och Pauliström.

Detta möte leddes av F.A. Johansson och där var sex stycken som beslutade sig för att gå dopets väg samt att sluta sig samman till en Församling på biblisk grundval. De bildade Församlingen Öster-Ökna Baptistförsamling.

Församlingen hade detta namn till 1915 då Församlingens säte flyttades till Kvillsfors och ändrades till Kvillsfors Baptistförsamling.

År 1923 var det dags för en ny namnändring då till Elimförsamlingen vilket bibehölls fram till 1961 då nuvarande namn Filadelfiaförsamlingen antogs.