VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

(Januari - april 2022)

EN FRAMTID OCH ETT HOPP

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp” Jeremia 9:11

Visste du att mannen Jeremia som skrev texten du läste kallas för den ”gråtande Profeten”?
Han levde verkligen i en tuff tid. Troligen skrev han även den bok i Bibeln som kallas Klagovisorna.

Tiden kännetecknades av våld, andligt förfall och ett land som gick i bitar... Det är lätt att sjunka ned i pessimism i sådana tider.
MEN – för den som tror på Gud finns det alltid skäl att hoppas, att se framåt ändå!

Idag är media fyllda av dystra påståenden, profetior.
MEN, Bibeln, evangelium pekar på en ljus framtid! Detta gäller inte minst ditt eget liv.

Vad har Gud tänkt för dig? - Jo, en framtid och ett hopp!

Hur finner vi det? - När vi lägger våra liv i Guds hand.

Jesus säger ”Jag är världens ljus”. Med våren kommer ljuset åter till naturen. Med Jesus kommer ljuset in i ditt hjärta.

Han ger dig en framtid och ett hopp!

Din pastor i bygden: Ted Sandstedt

(maj - augusti 2022)

VÅRA BEHOV

Vi har lyckan att leva i ett land där de flesta har det ganska bra. Det är ingen självklarhet i världen med mat på bordet, rent vatten, fred eller ett tryggt boende. Men ändå; det finns några saker som vi alla behöver för att livet ska vara meningsfullt.

GEMENSKAP – Coronapandemin visade oss tydligt att ensamhet och isolering inte är så bra, eller hur?

HOPP – Det finns mycket som är dystert i världen nu, men om vi har en TRO så ger den hopp. Så våga tro! Och jag vågar påstå; vi behöver en frälsare!

I Jesus Kristus finner vi svaren och nycklarna till livet. Han ger oss gemenskap, hopp, tro, framtid – och detta är vad Filadelfiaförsamlingen i Kvillsfors tror på och vad vi vill dela med oss av till bygden.

Välkommen, här finns en plats för dig!

Jesus sa så här:
”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på bördor så ska jag ge er av min frid.” Matt.11:28

Din pastor i bygden: Ted Sandstedt